TR | EN
Kayıt İşlemleri


Tıp Fakültesine Giriş ve Kayıtlar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi her yıl lise ve dengi okullar mezunları arasından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul edilebilmesi için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yabancı uyruklu öğrenciler için açtığı YÖS sınavında Fakülteye giriş hakkını kazanmaları gerekmektedir. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin bütün fakülte ve yüksekokullarına kayıtlar ve mezunların diploma işlemleri ESOGÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Tıp Fakültesine ilk kaydını yaptıran  öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, eğitime devam durumları ve akademik çalışmaları ile ilgili işlemler “Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Servisi” tarafından yürütülür.

Kayıtlar genellikle Eylül ayının ilk haftası içinde olmakla birlikte kesin tarihler her ders yılı başında gazetelerde duyurulur. Kayıt işlemleri öğrencinin kendisi ya da vekalet vereceği kişiler tarafından yaptırılabilir.

Kayıtlarla ilgili  ayrıntılı  bilgi ESOGÜ Öğrenci İşleri  Dairesi Başkanlığı’ndan  sağlanabilir.

Kayıt Yenileme

Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği öğrencinin, öğrencilik hak ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için; her öğretim yılının başında ilan edilen tarihler arasında, yatırdığı katkı payı makbuzu ile öğrenci bilgi formunu doldurarak kaydını yenilemesi zorunludur. Katkı payını ilan edilen sürede yatırmayan öğrenciye kayıt yenilemek için ek süre tanınmaz. Katkı payını yatırmayan öğrenci ders, laboratuar ve stajlara devam edemez. Aile Hekimliği dönemi çalışmalarına katılamaz ve sınavlara giremez. Üst üste iki defa kaydını yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

Yatay Geçişler

Fakülteye eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer Tıp Fakültelerinden  yapılacak yatay geçişler  "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans  Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümlerine göre Fakülte  Yönetim  Kurulu kararı ile  yapılır. Aday, yatay geçiş  başvurusunu öğretim yılının başlamasından 30 gün öncesine  kadar yapmak zorundadır.

Katkı Payı

Öğrenci katkı payı her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarın üç katıdır. 6 yıllık normal öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden katkı payı 1. yıl için %50, takip eden yıllar için %100 fazlası ile alınır.